Beques “TERÀPIA PER A L’ALZHEIMER”

El Centre terapèutic d’estimulació cognitiva per a l’Alzheimer i la Unitat de la memòria gaudeix aquest any 2020 de places subvencionades, ajuts al transport i beques menjador atorgades per la Generalitat de Catalunya.

El Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp, dins de la convocatòria de subvencions a l’àmbit social a càrrec de l’assignació de l’IRPF, que es distribuiran de manera directa entre els usuaris del centre amb diferents modalitats.

En termes generals, es preveuen 3 tipus de modalitats de beques al nou Centre terapèutic per l’Alzheimer per l’any 2020:

Trenta places de jornada completa al Centre per una intensitat de 6, 5 o 3 dies a la setmana subvencionades fins a 350 euros/mes. I deu places més, de 3 dies a la setmana, per als tallers del programa d’estimulació cognitiva destinat a persones en fase inicial amb un import subvencionat de 100 euros/mes cadascuna.

Requisits per a l’adjudicació:

 • Ser una persona usuària del Centre diürn terapèutic i La Unitat de Memòria o donar-se d’alta al Centre en els següents 15 dies de la resolució de la seva sol·licitud de beca. La incorporació efectiva de la persona usuària al Centre es durà a terme seguint el programa d’adaptació proposat per l’Associació.
 • La persona beneficiària haurà d’acreditar a nivell personal i individual una renda anual igual o inferior a 18.000 euros bruts.
 • Presentar un trastorn neurocognitiu o deteriorament cognitiu.
 • Disposar del reconeixement de situació de dependència o sol·licitar-la a la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud d’aquesta beca.

Import subvencionat:

L’import d’aquesta ajuda és de 350 euros mensuals per a les places de 6 dies, 300 euros mensuals per a les places de 5 dies, 175 euros mensuals per a les places de 3 dies i de 100 euros mensuals per a les places dels tallers d’estimulació cognitiva per a fases inicials.

El Centre posarà a disposició dels usuaris 4 rutes que cobriran el territori: àrea de Reus, àrea de Tarragona, línia de costa i línia d’interior fins a exhaurir places. Les places que encaixin en el recorregut seran subvencionades en gairebé un 70% i caldrà un copagament de l’usuari d’una tarifa plana de només 100 euros al mes.

Aquest ajut es posarà a disposició de totes les persones usuàries del Centre, sense cap requisit més que ser usuari i és per tal de facilitar l’accés a tothom del territori, amb independència del seu domicili habitual.

S’oferiran 5 places de menjador per a 5 dies a la setmana per a aquelles persones amb situació més vulnerable. La finalitat d’aquesta beca és garantir un àpat saludable al dia, cobrint les necessitats nutritives bàsiques, per aquelles persones usuàries amb situació més vulnerable. La línia de beques de menjador és incompatible amb la línia de places becades. La línia de beques de menjador és compatible amb la línia de transport.

Requisits per a l’adjudicació:

 • Ser una persona usuària del Centre diürn terapèutic en una modalitat que no inclogui el servei de menjador o donar-se d’alta al Centre en els següents 15 dies de la resolució d’aquesta beca en una d’aquestes modalitats. b) Presentar un trastorn neurocognitiu o deteriorament cognitiu.
 • Disposar del reconeixement de situació de dependència o sol·licitar-la a la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud d’aquesta beca.
 • La persona beneficiària haurà d’acreditar a nivell personal i individual una renda anual igual o inferior a 18.000 euros bruts.
 • La persona usuària ha de viure en situació de soledat o acreditar alguna d’aquestes circumstàncies:
  • Viure sola, sense cònjuge, parella, familiars o persona que assumeixi la seva cura.
  • Conviure amb un familiar, però que aquest tingui una edat igual o superior a 80 anys.
  • Conviure amb un familiar, però que aquest presenti una situació reconeguda de dependència o discapacitat.
 • En cas que la persona usuària faci servir la beca de transport del Centre i per raó de les rutes hagi d’adequar el seu horari al de les rutes de transport, es valorarà l’atorgament d’aquest ajut, sempre i quan compleixi tots els requisits exceptuant la condició “d” d’aquest apartat.

Els requisits per a sol·licitar aquests ajuts són molt senzills i s’han definit amb l’objectiu de poder facilitar la seva sol·licitud per part de la majoria i que se’n puguin beneficiar el màxim de persones.

Pel què fa als ajuts del transport, tots els usuaris del Centre podran sol·licitar l’ajut sense cap més requisit previ que presentar la sol·licitud i ajustar-se a les rutes establertes i segons existència de plaça.

Les persones interessades poden visitar el Centre i conèixer els serveis i modalitats en més profunditat. Per gaudir dels ajuts cal presentar la sol·licitud degudament complimentada i la documentació requerida. L’atorgament es farà per ordre d’inscripció de la sol·licitud fins esgotament de places o fons.

Es poden consultar les bases i obtenir el full de sol·licitud aquí:

Per a qualsevol consulta sobre les beques podeu trucar al telèfon 977 317 603 o enviar un correu a: info@alzheimer-reus.org

Podeu veure en el següent vídeo, el Centre a ple funcionament amb les mesures establertes pel COVID-19

Sol·licita més informació
Trucan’s:
O deixa’ns les teves dades:

  Accepto la política de privacitat

  Sol·licita més informació
  Trucan’s:
  O deixa’ns les teves dades:

   Accepto la política de privacitat