Beques “TERÀPIA PER A L’ALZHEIMER”

El Centre terapèutic d’estimulació cognitiva per a l’Alzheimer i la Unitat de la memòria gaudeix aquest any 2021 de places subvencionades, ajuts al transport i beques menjador atorgades per la Generalitat de Catalunya.

El Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp, dins de la convocatòria de subvencions a l’àmbit social a càrrec de l’assignació de l’IRPF, que es distribuiran de manera directa entre els usuaris del centre amb diferents modalitats.

En termes generals, es preveuen 3 tipus de modalitats de beques al nou Centre terapèutic per l’Alzheimer per l’any 2021:

Objecte de subvenció:

S’atorgaran 25 places subvencionables al Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer: modalitat D6, els quals corresponen al servei de jornada completa de dilluns a dissabte; modalitat D5, els quals corresponen al servei de jornada completa de dilluns a divendres i modalitat D2 i D3 els quals corresponen al servei de jornada completa de dimarts i dijous o dimarts, dijous i dissabte.

Per l’altre costat, s’atorgaran 12 places subvencionables al Servei de La Unitat d’estimulació Cognitiva de la Unitat de Memòria tipus UEC3, les quals corresponen al servei en horari de 10.00h a 13.00h de dilluns, dimecres i divendres.

La finalitat d’aquest ajut és facilitar l’accés al Centre a les persones amb situació econòmica vulnerable i reduir la discriminació per raons econòmiques entre el col·lectiu afectat per trastorn neurocognitiu, potenciant la igualtat d’accés al tractament amb teràpies no farmacològiques que ajudin en la convivència amb la seva malaltia.

Requisits per a l’adjudicació:

 1. Ser una persona usuària del Centre diürn terapèutic i La Unitat de Memòria o donar-se d’alta al Centre en els següents 15 dies de la resolució de la seva sol·licitud de beca. La incorporació efectiva de la persona usuària al Centre es durà a terme seguint el programa d’adaptació proposat per l’Associació.
 2. La persona beneficiària haurà d’acreditar a nivell personal i individual una renda anual igual o inferior a 20.000 euros bruts.
 3. Presentar un trastorn neurocognitiu o deteriorament cognitiu.
 4. Disposar del reconeixement de situació de dependència o sol·licitar-la a la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud d’aquesta beca.

Import subvencionat:

L’import d’aquesta ajuda és de 400 euros mensuals per a les places D6, 300 euros mensuals per a les places D5, 175 euros mensuals per a les places D3 i D2, i de 100 euros mensuals per a les places UEC3.

Objecte de la beca:

El Centre posa a disposició de les persones usuàries del Centre Terapèutic d’estimulació cognitiva i La Unitat de Memòria un servei de transport adaptat porta a porta. Aquesta línia d’ajuts s’ha valorat de forma prioritària per tal de facilitar l’accés al Centre a totes les persones del territori i especialment, degut a la situació de crisi sanitària esdevinguda pel COVID-19 a raó del col·lectiu de risc al que es dona servei.

Aquest transport s’organitzarà de tal manera que es cobreixen diferents àmbits territorials: àrea de Reus, àrea de Tarragona, àrea de costa i àrea interior. Així mateix, el transport s’efectuarà en uns horaris compatibles amb l’horari del programa terapèutic del Centre.

Es becarà fins un màxim de 4 rutes que recorrin les àrees definides amb una distància de 25 km aproximadament. A nivell orientatiu, aquest radi es dibuixa amb les poblacions de Valls, Els Pallaresos, Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudecols, Alforja, La Selva del Camp i Alcover. Cada vehicle haurà de portar un mínim de 4 persones usuàries.

Requisits per a l’adjudicació:

 1. Ser una persona usuària del Centre Terapèutic d’estimulació cognitiva i La Unitat de Memòria. La incorporació efectiva de la persona usuària al Centre es durà a terme seguint el programa d’adaptació proposat per l’Associació.
 2. Que el domicili de recollida i retorn de la persona usuària coincideixi i estigui dins d’un radi de 25 km aproximadament.

Import becat:

La línia d’ajut al transport adaptat és un copagament entre les persones usuàries i l’Associació. La persona usuària haurà de cofinançar el transport amb una quota reduïda de 100 euros mensuals. La resta del l’import del cost del transport adaptat serà becat i a càrrec de l’Associació.

Objecte de la beca:

S’atorgaran fins a 5 beques de menjador a persones usuàries del Centre diürn. Consistirà en el servei de menjador habitual del Centre diürn, tan pel què fa a l’àpat de dinar com l’atenció dels professionals.

La finalitat d’aquesta beca és garantir un àpat saludable al dia, cobrint les necessitats nutritives bàsiques, per aquelles persones usuàries amb situació més vulnerable.

Requisits per a l’adjudicació:

 1. Ser una persona usuària del Centre diürn terapèutic en una modalitat que no inclogui el servei de menjador o donar-se d’alta al Centre en els següents 15 dies de la resolució d’aquesta beca en una d’aquestes modalitats.
 2. Presentar un trastorn neurocognitiu o deteriorament cognitiu.
 3. Disposar del reconeixement de situació de dependència o sol·licitar-la a la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud d’aquesta beca.
 4. La persona beneficiària haurà d’acreditar a nivell personal i individual una renda anual igual o inferior a 20.000 euros bruts.
 5. En cas que la persona usuària faci servir la beca de transport del Centre i per raó de les rutes hagi d’adequar el seu horari al de les rutes de transport, es valorarà l’atorgament d’aquest ajut, sempre i quan compleixi tots els requisits exceptuant la condició “d” d’aquest apartat.

La línia de beques de menjador és incompatible amb la línia de places becades. La línia de beques de menjador és compatible amb la línia de transport.

Els requisits per a sol·licitar aquests ajuts són molt senzills i s’han definit amb l’objectiu de poder facilitar la seva sol·licitud per part de la majoria i que se’n puguin beneficiar el màxim de persones.

Pel què fa als ajuts del transport, tots els usuaris del Centre podran sol·licitar l’ajut sense cap més requisit previ que presentar la sol·licitud i ajustar-se a les rutes establertes i segons existència de plaça.

Les persones interessades poden visitar el Centre i conèixer els serveis i modalitats en més profunditat. Per gaudir dels ajuts cal presentar la sol·licitud degudament complimentada i la documentació requerida. L’atorgament es farà per ordre d’inscripció de la sol·licitud fins esgotament de places o fons.

Es poden consultar les bases i obtenir el full de sol·licitud aquí:

Per a qualsevol consulta sobre les beques podeu trucar al telèfon 977 317 603 o enviar un correu a: info@alzheimer-reus.org

Podeu veure en el següent vídeo, el Centre a ple funcionament amb les mesures establertes pel COVID-19

Sol·licita més informació
Trucan’s:
O deixa’ns les teves dades:

  Accepto la política de privacitat

  Sol·licita més informació
  Trucan’s:
  O deixa’ns les teves dades:

   Accepto la política de privacitat