La realització de teràpies no farmacològiques, a nivell general, evidencia una reducció de l’ansietat i simptomatologia depressiva, comportant la reducció de l’ús de fàrmacs dirigits a controlar la conducta i l’estat d’ànim de la persona (antipsicòtics i antidepressius).

Destaquem els beneficis de manera resumida en relació a les diferents teràpies:

null

Intervencions i teràpies cognitives:

Milloren les capacitats funcionals, la conducta i l’afectivitat, reduint els episodis d’agitació i conductes d’agressivitat i contribuint a millorar l’estat d’ànim.
null

Teràpies psicològiques i emocionals:

Les activitats estimulatives centrades en la creativitat, l’expressió i les emocions, com són la musicoteràpia i la laborteràpia, suposen un canal de comunicació alternatiu per a què les persones expressin desitjos, sentiments, necessitats, records, entre d’altres.
null

Intervencions i teràpies físic funcionals:

Les activitats desenvolupades des de l’àrea de la fisioteràpia incrementen la mobilitat, la força i el nivell d’acció. Així com un increment de la gana i una millora dels descans de la persona.

Per un altre costat, l’atenció i coordinació amb els familiars cuidadors és una tasca fonamental i també són beneficiaris directes de l’aplicació de les teràpies no farmacològiques, rebaixant els seus estats ansiosos molt freqüents en aquestes persones i augmentant el suport tangible.