Patronat

Josep Vera

Vocal
Empresari Eselfri

Félix Oliva

Vicepresident
Empresari Grup Oliva Motor

Santiago Oliva

Vocal
Empresari Grup Oliva Motor

Margarita Oliva

Presidenta
Empresària Grup Oliva Motor

Xavier Teixidó

Vocal
Empresari Industrias Teixidó

Margarita Oliva

Presidenta
Empresària Grup Oliva Motor

Félix Oliva

Vicepresident
Empresari Grup Oliva Motor

Santiago Oliva

Vocal
Empresari Grup Oliva Motor

Xavier Teixidó

Vocal
Empresari Industrias Teixidó

Josep Vera

Vocal
Empresari Eselfri

Equip tècnic

Eduard García

Secretari del Patronat
Manubens Advocats

Anna Martorell

Gerent

Eduard García

Secretari del Patronat
Manubens Advocats

Anna Martorell

Gerent