Més de 20 anys d’experiència

Equip professional pioner i de reconegut prestigi

El Centre terapèutic de la Fundació compta amb els grans professionals de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius Reus i Baix Camp, els quals són els encarregats de donar un servei pioner al territori i de reconegut prestigi. Un servei que preveu uns ratis intensius de personal sense comparatius a Catalunya.

L’Associació d’Alzheimer de Reus i Baix camp compta amb un bagatge de més de 20 anys d’experiència i gaudeix de diversos reconeixements i premis, que la determinen com a referent en el sector. Disposa d’un equip interdisciplinar altament qualificat que desenvolupa activitats estructurades de tal manera que ofereix una atenció integral. Aquest equip es configura per les següents categories professionals: neuropsicologia, psicologia, pedagogia, educació social, treball social, fisioteràpia, infermeria, auxiliar d’infermeria i geriatria, terapeuta ocupacional i també, tècnic en animació sociocultural.

L’equip de la Fundació és l’encarregat de la construcció de l’edifici i la gestió de l’activitat que en ell s’hi desenvolupa, per tal de garantir la sostenibilitat econòmica del centre en el temps. Així com la seva difusió, el desenvolupament de nous projectes i recerca de finançament, que proporcionin una millora als serveis oferts.